Életem nagy részét, Iskolánk, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tölti ki, hiszen itt jártam diákként, és amióta a Babeș Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán diplomát szereztem, itt tanítok.

Legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy kialakítsam diákjaimban az igényt arra, hogy tájékozottak legyenek és a problémákra megoldást találjanak, ugyanakkor továbbvigyék iskolánk hagyományait és szellemiségét.

Az iskolában működő fizika szakkör kiemelkedő, eredményes és kreatív kutató munkáját irányítom több éve, ugyanakkor diákokat készítek fel különböző tantárgyversenyekre, vetélkedőkre, pályázatokra, TUDOK konferenciákra. Számos diákom tudományos ismeretterjesztő cikke jelent meg a Természet Világa hasábjain, valamint az MTA-n, a Mindentudás Egyeteme Klubelőadásán is előadást tartottak.

Szakmai továbbfejlődésem céljából az évek során, számtalan hazai és külföldi tudományos képzésen és konferencián vettem részt, nemcsak résztvevőként, hanem előadóként is. Legjelentősebb tudományos publikációmnak a HÁLÓZATI PING-PONG – avagy a fény sebességének számítógépes mérését tartom, valmint a Magyar Tudományban közölt interjú mai napig is híven tükrözi a tehetséggondozásról alkotott nézeteim.

A diákjaimmal elért számtalan eredményért a Kutató Tanárok Országos Szövetsége Kajtár Márton Emlékdíjban részesített, valamint a Természet Világa szerkesztősége Metropolisz Díjjal tüntetett ki.

Egyéni kutató munkám tematikája a látható fény, de e mellett behatóan érdekelnek olyan környezetfizikai témák, amelyek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Az elért eredményeim egy részét különböző konferenciákon bemutattam és tudományos cikkeket is közöltem az évek folyamán.

Részt vállaltam az iskola laboratóriumának modernizálásában, fejlesztésében és az új korszerű metodikai módszerek bevezetésével, valamint számos rendezvénysorozat (pl. Nagy Fizika HűHó, Mindentudás Iskolája), konferencia elindításával és megszervezésével szeretném oktatási-nevelési céljaimat megvalósítani.

Előadásom vázlata a Bolyaiban zajló tudományos munkárol itt megtekinthető.

A Tudás projekt keretében tartom előadásom pedig itt hallgatható meg.

Tags: ,

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.