mifizKolozs megye fizikatanárai már tizenhárom éve minden tavasszal megrendezik a Mindennapok fizikája” vetélkedőt. Ez egy csapatverseny, amely a diákok fizikatudását, gyakorlati érzékét, kreativitását, kommunikációs és együttműködési készségét is igénybe veszi. A feladatok közül legalább az egyik mindig gyakorlati jellegű.

A verseny célkitűzései:

  • Rászoktatni arra a diákokat, hogy nyitott szemmel járjanak a világban
  • Fölismerjék és megtapasztalják az általános fizikai törvényszerűségeket
  • Gyakorlati feladatokat is megoldjanak
  • Szokjanak a csoportmunkához
  • Gyakorolják a szövegértelmezést és használják helyesen a fizika szaknyelvét
A verseny időpontja: 2014. május 9-10. Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár.

A MIFIZ versenyre készülő csapatoknak: mifiz példatár.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.