Fizika KatedraA verseny célja:

A kísérletezéssel, laborgyakorlatokkal szerzett tapasztalat és a feladatokban való elmélyülés a minőségi fizika tudás elengedhetetlen része. Versenyünk a diákok kísérletező kedvének fokozását és feladat- megoldó készségük fejlesztését tűzi ki célul.

 

A verseny mozzanatai:

  1. Kísérleti próba (30%-ot képvisel a végső eredményből)

A versenyre jelentkező tanuló választhat:

– egy általa elvégzett, lehetőség szerint a tananyaggal kapcsolatos kísérlet bemutatása, ami maximum 3 perces videó, prezentáció, poszter, vagy számítógépes szimuláció segítségével történhet, vagy

– a verseny helyszínén az elméleti témakörökhöz kapcsolódó, a versenybizottság által kijelölt mérésekre alapozó gyakorlati feladat elvégzése, egy virtuális labor eszközeinek segítségével.

  1. Elméleti próba (70%-ot képvisel a végső eredményből)

A versenyzőknek a számukra kijelölt anyagrészhez kapcsolódó tesztet kell megoldaniuk, ami egyszeres választásos kérdéseket tartalmaz. Ezek megválaszolása elméleti ismereteket és jó feladatmegoldó készséget igényel.

Hőtan és elektromosságtanX. osztályosoknak

Szakmai felelős: László József, fizikatanár

Mechanikai rezgések és hullámok; váltakozó áramú áramkörökXI. osztályosoknak

Szakmai felelős: Dávid Anna, fizikatanár

Kísérleti próba:X. és XI. osztályosoknak

Szakmai felelős: Kozma Tamás fizikatanár

A versenybizottság elnöke:

 Dr. Borbély Sándor, egyetemi adjunktus,

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Fizika Intézet, Kolozsvár

A versenybizottság alelnökei:

Dr. Szakács Juliánna, egyetemi adjunktus,

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Biofizika Tanszék

Drd. Kiss Gellért-Zsolt, kutató fizikus

Nemzeti Izotóp- és Molekulatechnológiai Kutató – Fejlesztő Intézet, Kolozsvár

Szervezésért felel: Szász Ágota Judit  fizikatanár

Mindenkinek eredményes felkészülést!

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.