IR_3885A jövőnk záloga a műszaki-természettudományos kultúra, a következő generáció jártassága és szakértelme ezeken a területeken. Ezt felismerve, a fizika katedra fő célkitűzése – a modern, logikus gondolkodásmód átadása mellett – megértetni a diákokkal a fizika fontos szerepét a természet megismerésében, rávezetni az alkalmazások gyakorlati jelentőségére, valamint tárgyi ismeretekkel és alapvető készségek kialakításával felkészíteni a diákokat a szakirányú továbbtanulásra.

A klasszikus tanítási módszerek mellett fontos szerepet kap a kísérletezés, a természet tudatos vallatása, aminek Bolyai Farkasig visszanyúló hagyományai vannak iskolánkban. A fennmaradt muzeális eszközök is ezt példázzák. A kísérleti fizika egyik ünnepi alkalma iskolánkban a Nagy Fizika Hűhó, amely egy olyan szórakoztató fizika verseny, ami 1997 óta nagy népszerűségnek örvend. Mivel az alkalmazott új módszerek elengedhetetlenek, ezért a valós kísérleteket sokszor oktatófilmek segítségével egészítjük ki. Ha a vizsgált jelenség túl gyors–lassú, túl drága, túl veszélyes, túl bonyolult, vagy nincs hozzá eszköz, akkor számítógépes szimulációk, programok, mobiltelefonos applikációk, webkamerás mérések használata teszi még érdekesebbé és színesebbé a tanítást.

A fizika katedrán történő tehetségápolás formái közül, az elméleti versenyfelkészítőknek köszönhetően eredményesen szerepelünk sok versenyben, mint például: Fizika Olimpiász, Öveges – Vermes Miklós Fizikaverseny, Hatvani István Fizikaverseny, Schwartz Lajos Emlékverseny, Bolyai Farkas Országos Tantárgyverseny, Mindennapok Fizikája Csapatverseny, Physis, Alfa és Omega Fizikaverseny, és számos más verseny. A gyakorlati versenyfelkészítőkön -a  laborgyakorlatok, mérési feladatok begyakorlásán kívül – kísérleti videók készülnek tantárgyversenyekre.

A munkánk egyik fontos részét képezi az iskolán kívüli tudományos munka, ami lendületet és lehetőséget ad iskolánk diákjai számára. 2002–től minden évben részt veszünk a Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciáján, a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján, illetve a Természet Világa diákpályázatán, amelyen szintén eredményesen szerepelünk. Ezek a munkák, amik többszörösen meghaladják a tanterv előírásait, megtalálhatóak az Appendix Tudományos Diákkör honlapján.  A mi feladatunk azoknak a helyzeteknek a megteremtése, amelyek a diákot tudományos tevékenységre sarkallják, de egyben jó alkalom arra is, hogy a hagyományos tanár-diák viszony átalakuljon munkatársi, partneri viszonnyá.

Szász Ágota Judit, fizikatanár, katedrafelelős

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.